Project leren & werken

Kennis veroudert snel in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Dat kan alleen als leren en werken een hele loopbaan lang samengaan. Leren & Werken is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van OCW en SZW en ging op 1 maart 2005 van start met een looptijd van 2 jaar.

Geef een reactie